1100 display headset icon always done (new solution



.
ITO ANG NAKITA KO WALA NG MGA PIYESA DITO DAHIL KINALAWANG NA




ITO YUNG GINAWA KO.CONNECT KO FROM C107 TO HEADINT



ITO NA YUNG FINISH PRODUCT