Nokia 2600c weak signal problem solution with simple jumper

unit: 2600c
status: low/weak signal
tools: hot air/twizer & jumpering wire

1.ito ang image hangang 2 bars lang ang signal2. first step change filter3. kuha ako sa 1200 na unit

but still no lock


4. so i deside jumper nalang

5. test....