nokia 2330c Shorted dead solution


ShortedDahil Naalis kuna rin Ang Shorted Balik Ko Yung Coil at UEM Hindi Kuna Ni Reballs YanTesting Kung Mag Power Baka Dedo Na****Buti Nabuhay Pa Ang Unit

Sunod Naman Balik Ko PA Nya Sana Hindi Pa Bumigay PA Kundi Wala Akong Pamalit..

Ayusszz Okey May Signal Buti Nalang Hindi Na Sira