nokia 2330c Shorted dead solution


ShortedDahil Naalis kuna rin Ang Shorted Balik Ko Yung Coil at UEM Hindi Kuna Ni Reballs YanTesting Kung Mag Power Baka Dedo Na****Buti Nabuhay Pa Ang Unit

Sunod Naman Balik Ko PA Nya Sana Hindi Pa Bumigay PA Kundi Wala Akong Pamalit..


Ayusszz Okey May Signal Buti Nalang Hindi Na Sira


Follow us on TwitterFollow us on FaceBook