Nokia 1616 dead problem solution


Unit: 1616

Problem: No Power / NabagSak

Reading In Mxkey:Kahit sa HWK Error Din sa Check

Kaya ito ang ginawa Ko / Alog Flash IC


after flash